”Gud är med mig. Jag lever och rör mig i Honom.”

Jag kommer till Gud utan ord.

Jag träder in i Hans Närvaro och vilar i frid hos Honom.

Gud är så nära mig, närmre än att andas.

Jag lever och andas i Gud.