”Det finns ingen annan frid än Guds frid. Jag är inte en kropp. Jag är fri.”

Jag vaktar mina tankar.

För att se om något stör Guds frid.

Så snart jag finner en rädd eller irriterad tanke för jag fram den till den Helige Ande och ber Honom hela den.

Låt mig inte avvika från fridens väg!

Låt mig följ den Helige Ande Som leder mig hem!

”När du känner att heligheten i din relation hotas av någonting, stanna då ögonblickligen upp och erbjud den Helige Ande din villighet att trots rädslan låta Honom byta detta ögonblick mot det heliga ögonblick som du hellre skulle vilja ha. Han kommer aldrig att låta bli att göra detta.” T 18.V.6:1-2