”Jag är inte en kropp. Jag är fri.”

Jag har en kropp men jag är inte en kropp.

Kroppen är värd att vårdas.

Anden är värd att vårdas.

Låt mig komma ihåg det.