”Endast mitt fördömande skadar mig.”

Om jag så väjer kan jag se ljuset i mig.

Jag kan sluta döma och börja förlåta och älska.

Jag försöker identifiera mig med stillheten och friden som finns i mitt sinne.

Jag försöker identifiera mig med Guds Kärlek.

Jag påminner mig om att det enda som kan skada mig är mitt eget dömande.

Jag är fri att släppa det, assisterad av den Helige Ande.