”Det kan bara vara min egen tacksamhet jag förtjänar.”

Min frälsning är mitt ansvar förenat med ett fullständigt beroende av Gud.

Jag är så tacksam för de ögonblick då jag kommer ihåg vem jag är.

Då jag kommer ihåg att jag är kärlek, både en givare och en mottagare av kärlek.