”Det kan bara vara mig själv som jag korsfäster.”

Hur hälsar jag på människor?

Hur reagerar jag på olika störningar?

Hur reagerar jag på nyheter i radio och tv och tidningar?

Hur talar jag om människor son inte är närvarande?

”Guds lärare är generös på grund av Självintresse.” Manualen 4.2:1