”Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.”

Vilken röst skall jag lyssna till?

Egots eller den Helige Andes. De finns där hela tiden och det är jag som väljer.

När jag frestas att välja rädsla och irritation och hämnd kan jag genast välja att se igenom denna pina och välja ett mirakel och lyssna till den Helige Ande.

Detta val befriar mig. Den Helige Ande är alltid med mig och redo att hjälpa mig i varje ögonblick.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Kroppen är bara ett kommunikationsmedel för att nå mina systrar och bröder.