”Jag har en funktion som Gud vill att jag skall fylla.”

Det är förlåtelse!

Det spelar ingen roll vad jag gör.

Det som betyder något är dess innehåll.

Att se igenom alla illusioner och se kärleken och renheten och oskulden som finns i allt och alla.