”Jag är Guds Egen helige Son.”

Guds Son som finns i Självet som jag delar med alla.

Vi är alla lika mycket värda, fullkomliga och utan synd och skuld. Vi är Ett.

Jag ber; låt mina små tankar vara tysta och låt mig höra Guds Röst tala till mig om harmoni och lugn och frid och frihet.

Jag är så som Gud skapade mig. Jag är Guds Sn.