”Guds frid lyser i mig nu.”

Jag är inte en kropp. Jag är fri!

Jag är stilla ett ögonblick och känner friden breda ut sig.

Jag behöver hela tiden påminna min om att jag inte är en kropp för att en stund koppla bort all omsorg jag har om kroppen.