”Guds Namn är mitt arv.”

Jag är inte en produkt av det förflutna.

Jag behöver inte vara rädd för framtiden.

Jag är fri från alla begränsningar.

Jag är inte bunden av världsliga lagar. Av tidens lag, ekonomins lag, hälsans eller näringens lag.

Jag är Guds barn. Jag är fri. Jag är ande och för alltid så som Gud skapade mig.

Jag är inte en kropp!