”Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.”

Låt mig se alla som den välsignelse som de är för mig.

Jag är inte en kropp. Jag är fri
För jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Låt mig komma ihåg att det finns ingen som inte är min broder.