”Det finns ingen annan frid än Guds frid.”

Raka spåret till Gud!

Jag söker endast Guds frid.

Jag finner den genom att ändra min varseblivning, mitt tankesystem.

Jag vaktar hela tiden på mina tankar.

Jag rullar ihop tidsmattan och lever här och nu.

Frid börjar inom denna världen genom att jag ser allting på ett annat sätt.

Genom att jag ser världen som välsignad. Genom att jag förlåter världen för det jag trodde den var.