”Jag är inte en kropp. Jag är fri.”

För en kort stund upplever jag den frihet som finns i att inte identifiera sig med kroppen.

Jag är i Gud. Han är i mig.

Jag ger mina kroppsliga begränsningar till den Helige Ande och Han skall visa mig hur jag kan använda kroppen sm ett kommunikationshjälpmedel för att sprida frihetens och kärlekens budskap.

”Jag hör Rösten Som Gud har givit mig, och det är endast Den Som mitt sinne lyder.”