”Endast mitt fördömande skadar mig.”

Träna förlåtelse!

Den enda vägen till lycka.

Endast min egen förlåtelse släpper mig fri.

Fördöm inte. Ha överseende. Se det som är sant.

Förlåtelse är bron som för illusionen till sanningen.