”Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar.”

Att ge är att få.

Min egen tacksamhet för att få ge är allt som behövs.

Jag behöver inte någon annans ”kvitto” på att han har tagit emot min gåva.

Det är inte jag som skall avgöra om min gåva har tagits emot.

Det är min uppgift att ge och att inse att tacksamheten finns i mig.