”Jag har en funktion som Gud vill att jag skall fylla.”

Här på jorden är det att förlåta. Allt och alla och inte minst mig själv.

”Du har ingen aning om vilken oerhörd befrielse och djup frid som kommer av att möta dig själv och dina bröder helt utan att döma.” Kap 3.VI.3:1

Varje gång jag känner ilska, eller irritation eller rädsla över någon eller något har jag ett ypperligt tillfälle att befria mig själv och min broder genom att förlåta.

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som du ser utan förlåtelse.” Kap17.II.5:1