”Jag är Guds egen helige Son.”

Jag befriar mig själv från det jag trodde jag var.

Jag förnekar inte min sanna Identitet som är en helig Guds Son.

Jag accepterar kraften och ljuset som är min sanna natur.

Jag är som Gud skapade mig. Helig, syndfri, oskyldig, en ändlös källa av kärlek och odödlig.

Så som vi ser oss själva bestämmer hur vi ser på världen.

All makt har givits åt oss på jorden och i Himlen. Det finns ingenting som vi inte kan göra.