”Jag väljer Guds glädje i stället för smärta.”

Jag väljer Himlens lugna och stilla frid.

Glädje är verklighet. Glädje är uppvaknande. Glädje är sanning.

Jag väljer.

Ibland kan det tyckas svårt. Det är mina tankar som smärtar mig på olika sätt. Det är lätt att säga att jag skall ändra mina tankar och gå förbi den blockering jag har satt upp. Det kräver träning, i alla för mig. Och jag tränar och tränar och gör små framsteg.

Jag är så tacksam för min ledsagare, den Helige Ande och ACIM.