”Guds frid lyser i mig nu.”

Inom mig finns frid och lugn och harmoni.

Här finns Gud i mig, min Källa, min Fader.

Jag vilar i Gud och stärker mig i tystnaden och i stillheten.

När som helst kan jag gå dit. Särskilt när alla världens små stressande och irriterande stunder kommer på mg.

Så skönt det är att påminna sig om:

Guds frid lyser i mig nu
Låt alla ting lysa över mig i denna frid
och låt mig välsigna dem med ljuset i mig

Jag tar mina orena och befläckade tankar med mig in i ljuset och låter dem renas.