”Jag välsignar världen eftersom jag välsignar mig själv.”

Att ge är en gåva!

En gåva vi har fått av Gud.

Förlåtelsens liljor som finns inom mig ger jag till dig och finner att du ger dem tillbaka till mig.

Att ge är att få.