”Världens frälsning beror på mig.”

Jag försöker gå förbi mina självvalda roller och mina tvivel på mitt värde.

Jag har en roll i Guds frälsningsplan.

Jag frågar den Helige Ande vilken roll jag har.

Förlåt och var den du i sanning är. Du är en förlängning av Gud som är Kärlek, och därför är du det också.

Se det goda i alla du möter och tänker på inklusive dig själv.