”Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.”

Låt mig fokusera på vår godhet och vår syndfrihet.

Låt mig fokusera på nuet, på det heliga ögonblicket.

Bortom allas ego finns syndfriheten.

Sök det goda – inte misstagen.

Ha överseende.

Flytta stenen som ligger i vägen. Se på ett annat sätt.

Jag övar förlåtelse och överseende varje dag.

Jag förtröttas inte.

Gud välsigna oss alla.