”Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke.”
”Jag har anförtrotts Guds gåvor.”
”Gud är endast Kärlek, därför är jag det också.”

Jag går in i det heliga ögonblicket en stund.

Jag lämnar den här världen och upplever evigheten som alltid är.