”Det finns ingen död. Guds Son är fri.”
”Nu är vi ett med Honom Som är vår Källa.”
”Gud är endast Kärlek, därför är vi det också.”

Jag tar min broder i handen och vandrar vägen fram och känner att Kristus går tillsammans med oss.

Allting jag varsblir vittnar om det tankesystem jag väljer och vill skall vara sant.

Jag ber; låt kärleken flöda genom mig och påminna mig om att jag är fri.