”Ge mig din välsignelse helige Guds Son.”
”Jag är som Gud skapade mig.”
”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

”Guds Son är utan skuld, och i Hans oskuld ligger hans frälsning.”

Vi är alla Guds Son.

Det är dessa ord vi måste dela. Vi är alla en del av helheten.

Vi lär oss och lär ut genom våra handlingar och våra tankar var som helst och när som
helst.

Vi låter oss ledas av Jesus och den Helige Ande.

Deras vägledning kommer inifrån och om jag beslutar mig för att lyssna till dem och följa dem så kommer de aldrig att svika mig.