”I min försvarslöst ligger min trygghet.”
”Jag är bland Guds tjänare.”
”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

Mitt gamla tankesystem är förbrukat!

Hjälp mig att göra det ogjort.

Jag är ingenting annat än en förlängning av Gud som är Kärlek och därför är jag det också.

Låt mig komma ihåg detta!