”Allt är ett eko av Rösten för Gud.”
”Makten att besluta är min egen.”
”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

Allting ordnar sig till det bästa bara jag överlämnar mig i Guds Händer.

Bara jag beslutar mig för att följa Rösten som talar för Gud.

Bara jag vandrar vägen fram tillsammans med Kristus och delar Hans Vision av världen.