”Genom nåden lever jag. Genom nåden blir jag befriad.”

Att leva av nåd betyder att leva fullt medveten om Kärlekens Närvaro i världen.

Att ha full tillit till Gud som har skapat oss.

Att lyssna till och följa Rösten som talar för Gud.

Jag lär mig att acceptera nåden och att ta emot den.

Guds nåd finns alltid överallt!