”Din nåd har givits mig. Jag gör anspråk på den nu.”

Fader, jag kommer till Dig. Och du kommer till mig som jag ber om det. Jag är Sonen som Diu älskar.

Jag ber om Din Nåd, Fader.

Låt mig komma ihåg Din Kärlek och att Din Vilja är att jag skall vara lycklig.