”Det finns ett enda liv, och det delar jag med Gud.”

Jag är fri. Jag är som Gud skapade mig.

Idéer lämnar inte sin Källa. Gud är min Källa. Jag är en idé i Guds Sinne.

Gud, håll mig kvar hos Dig.

Låt mig inte tro på illusioner. Låt mig inte tro att jag kan göra något av mig själv.

Låt mig se Kristus i mina medmänniskor. Jag vet att Han finns där.

”När du förlåter världen din skuld, kommer du att bli fri från den.” T 27.VIII.13:2