”Jag har anförtrotts Guds gåvor.”

Jesus berättar för mig att Guds gåvor till mig är att jag skall vara lycklig. Lära mig att det är mitt sanna jag.

Jesus går tillsammans med mig vart jag än går, jag är aldrig ensam.

För att veta att jag har alla dessa gåvor måste jag ge dem vidare. Jag välsignar världen från mitt hjärta.