”Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke.”

Låt mig bli medveten om mina tvivel, erkänna dem och se att de är en del av illusionen.

Låt mig se allting på ett annat sätt.

Låt Guds Tanke träda in i mitt sinne och ersätta mina egotankar.