”Ge mig din välsignelse, helige Guds Son.”

Jag vill ta bort de rädslor jag har projicerat på mina medmänniskor!

Jag vill ändra alla tankar som skadar.