”Jag är hemma. Rädslan är främlingen här.”

Jag tänker att jag är rädd, men jag är inte mina tankar.

Jag kan hela mina rädda tankar.

Jag kan möta min rädsla och ge den till den Helige Ande så att Han rätta det misstag som min rädda tanke är.

Låt mig se allt och alla med Kristi ögon. Med kärlek och förståelse och helt utan rädsla.

Jag öppnar alla dörrar och låter ljuset strömma in.