”Jag vill gå in i Hans Närvaro nu.”

In i det heliga ögonblicket.

Jag vill lämna tiden för ett ögonblick och gå in i Evigheten, in i Himlen.

Jag leds av den Helige Ande som känner vägen.

Helt enkelt. Det handlar om ett annat sätt att se på världen, på allting.

Ett sätt att komma ihåg Gud, vår Fader och Himlen, vårt hem.

Här ser jag ingen som en kropp utan som Guds helige Son, fullkomlig och utan skuld.

Jag ber, lär mig att förlåta. Jag ber, lär mig att inte fatta några beslut på egen hand.