”Jag går med Gud i fullkomlig helighet.”

Gud går med mig vart jag än går.

Jag an inte vara skild från Gud.

Han är Varat. Han är Existensen. Han är Livet. Han är Kärleken.