”Jag skall dra mig tillbaka och låta Honom visa vägen.”

Jag skall lyssna till Hans Röst i stillhet och med tålamod och i fullt förtroende.

Han skall tala om för mig vad jag skall göra, vart jag skall gå och vad jag skall säga.

Tack för att Du leder mig!

Vi går hem till Gud.