”Jag är bland Guds tjänare.”

Jag vill vara en Guds budbärare.

Jag vill ta emot Guds budskap och lära mig att förstå det så att jag kan ge det vidare.

Den Helige Ande känner mig och vet vad jag kan och ger mig styrka att följa min funktion som jag har fått av Gud.

”Han leder mig och känner vägen, som inte jag känner. Likväl kommer Han aldrig att undanhålla mig det Han vill att jag skall lära mig. Och därför litar jag på att Han skall säga mig allt Han vet som gäller mig.” Kap 14.III.19:2-4