”I min försvarslöst ligger min styrka.”

Försvarslöshet är styrka!

Försvarslösheten vilar i Kristi styrka som finns i oss.

Den är stor och den kan aldrig attackeras.