”Allt är ett eko av Rösten för Gud.”

Jag ger varje tanke till den Helige Ande.

Han renar den, tar bort allt dömande och allt agg och lämnar tillbaka den helt ren och ljus och kärleksfull.

Allt utom skönhet och välsignelse är borta.

Låt mig se kärleken bakom hatet, beständigheten i förändringen, renheten i synden och endast Himlens välsignelse över världen.