”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”

”När jag helas, helas jag inte ensam.”

”Himlen är det jag måste välja.”

Varför inte nu! Varför vänta!

Vi ombeds hela tiden att bara kommunicera med Gud.

Vi ombeds att välja glädje och frid.

När jag kopplar upp mig till Gud kopplar jag också upp mig till alla mina systrar och bröder.

Jag är inte ensam, jag helas inte ensam.