”Mitt sinne innehåller endast det jag tänker med Gud.”
”I stillhet tar jag emot Guds Ord idag.”
”Allt jag ger ges till mig själv.”

Medskapare till Gud. Vilken ära, vilket förtroende!

Låt mig aldrig glömma det.

Låt mig vara uppmärksam på Gud och Hans Rike.

Låt mig acceptera den kraft jag har fått av Honom och ge den vidare till mina medmänniskor.

Låt mig komma ihåg vem jag är.

Skapad av Gud som är Kärlek är jag också kärlek.

Världens räddare. Jag tar plats i den skapande processen. Jag expanderar flödet av Guds Kärlek till alla oss.