”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”
”Jag tackar min Fader för Hans gåvor till mig.”
”Låt mig minnas att jag är ett med Gud.”

Jag väljer att komma ihåg att jag är ett med Gud.

Jag skall vara stilla och lyssna!

Jag ser och hör att mitt sinne är tomt i sig själv och att det bara innehåller det jag tänker med Gud. Det är ett faktum!

Mina egna, inlärda och galna tankar är bara störningar som jag ”skippar”.