”Endast frälsningen kan sägas bota.”

Rösten som talar för Gud, helandets Röst finns inom mig.

Låt mig bara lyssna till den!

Låt mig lyssna till den Helige Ande i stillhet och i glädje.

Mitt sinne behöver helas, då det tror att det är en kropp.

Jag ber om att få bli helad och jag lyssnar till Rösten som talar för Gud.

Jag ber om att få se sanningen som finns i ljuset, i kärleken.

JAG BER OM ATT FÅ SE KRISTUS I DIG OCH I MIG.