”Idag skall jag acceptera Soningen för egen del.”

Jag skall acceptera sanningen om mig själv.

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är som Gud skapade mig. Det är vi alla.

Gud skapade oss som en förlängning av Hans Kärlek.

Det är vad vi är – Kärlek!

Att acceptera Soningen är att fungera som Guds Kärlek i världen.

Våra hjärtan är tillräckligt stora för hela världen.