”Himlen är det jag måste välja.”

Det är jag som väljer!

Alltid.

Det är vad jag skall lära mig här på jorden.

Jag har ett ansvar. Mitt val är helt och hållet beroende av hur jag ser på världen. Av hur jag ser på mina systrar och bröder och på mig själv.

Min uppgift på jorden är att hela.

Min uppgift i Himlen är att skapa som Gud skapar, helt enkelt vara Hans medskapare.