”När jag helas, helas jag inte ensam.”

Jag låter mig helas så att jag kan hela andra.

Att hela är att dela.

Att ge är att få.

Helande bevarar ettheten.

Finns det något bättre att göra än att i stillhet välsigna sina systrar och bröder och låta sig helas tillsammans?

Kärlek är helande.

Älska din nästa så som dig själv.