”Om jag försvarar mig attackeras jag.”

Jag är så nöjd och tacksam över att bara få vara, inte behöva planera, bara följa Rösten som talar för Gud.

Detta är en övning i att lyssna till Guds Röst. I att lyssna efter vägledning och följa den.

Jag övar mig i att följa Guds plan för mig och att inte låta mitt ego planera.

”Vad skulle du inte kunna acceptera, om du bara visste att allt som sker, alla händelser, förgångna, nuvarande och kommande, är varsamt planerade av Honom Vars enda syfte är ditt bästa.” Lektion 135.18:1