”Låt mig varsebli förlåtelsen som den är.”

Hur kan man förlåta någon som är utan skuld och fullkomlig?

Kan det vara så att jag försöker förlåta illusionen och misstaget och tror att det är sanningen?

Förlåtelsen ser förbi illusionen, misstaget, den ser över, har överseende.

Förlåtelsen är en bro mellan illusion och sanning.

Låt mig gå denna väg och låt mina fotsteg lysa upp vägen hem till Gud.